ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพสำหรับผู้จัดการอาคาร วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 – 15.30 น. ผ่านระบบ Zoom

ภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพสำหรับผู้จัดการอาคาร

โดย คุณสามภพ บุนนาค

(นากยกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย)

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565  เวลา 9.30 – 15.30 น. ผ่านระบบ Zoom