พิธีมอบประกาศณียบัตรผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น2” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

Continue Reading พิธีมอบประกาศณียบัตรผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น2” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ภาพบรรยากาศการอบรม วันที่ 25 พ…

Continue Reading ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ภาพบรรยากาศการอบรม😘😘 วันที่ 24…

Continue Reading ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ประมวลภาพการอบรม หลักสูตร ” การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2 ” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 …

Continue Reading ประมวลภาพการอบรม หลักสูตร ” การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2 ” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร ” การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2 ” วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักส…

Continue Reading ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร ” การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2 ” วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565

เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 -16.30 น.

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม…

Continue Reading เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 -16.30 น.