ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร “ผู้จัดการอาคาร และผู้จัดการนิติบุคคล” หัวข้อ การบริหารนิติบุคคล และงานวิศวกรรม ผ่านระบบ Zoom รุ่นที่ 1
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร

” ผู้จัดการอาคาร และผู้จัดการนิติบุคคล “

หัวข้อ การบริหารนิติบุคคล และงานวิศวกรรม

ผ่านระบบ Zoom รุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่  19  พฤศจิกายน 2564

วิทยากร คุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล (การบริหารนิติบุคคล)

วิทยากร คุณชาญ ศิริรัตน์ (งานวิศวกรรม)