ภาพบรรยากาศ การอบรมหลักสูตร”ผู้จัดการอาคารและ ผู้จัดการนิติบุคคล” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) รุ่นที่ 1
ภาพบรรยากาศ

การอบรมหลักสูตร”ผู้จัดการอาคารและ ผู้จัดการนิติบุคคล”

ผ่านระบบออนไลน์ (Online) รุ่นที่ 1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

วิทยากร คุณสามภพ บุนนาค