ด่วน!!!!! เปิดรับสมัครเข้าร่วม อบรมหลักสูตร ผู้จัดการอาคารและ ผู้จัดการนิติบุคคล

ด่วน!!!!! เปิดรับสมัครเข้าร่วม อบรมหลักสูตร ผู้จัดการอาคารและ ผู้จัดการนิติบุคคล

หลักสูตร 3 วัน 500 บาท  อบรมผ่านระบบ Zoom

  1. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00 -12.00 น. หลักสูตร ด้านกฎหมาย
  2. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00 -12.00 น. หลักสูตร บัญชี-การเงิน
  3. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00 -12.00 น. หลักสุตร การบริหารนิติบุคคล

เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม และได้รับใบประกาศนียบัตร

  1. เข้าเรียน ออนไลน์ผ่าน Zoom ไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
  2. สอบผ่านไม่น้อยกว่า 80% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

รายละเอียดการสมัคร

  1. ค่าใช้จ่ายอบรมหลักสูตร 9 ชั่วโมง เป็นเงิน 500 บาท
  2. สมัครออนไลน์โดยสแกน QR CODE และชำระค่าอบรมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 174-212009-9 ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง อีเมล contact@pmathailand.or.th หรือ LINE ID : @pmathai
  3. ชำระค่าอบรมภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
  4. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณนฤมล โสกันธิกา

โทร.02-652-9837, 095-596-1276