กิจกรรมทำบุญครบรอบ 26 ปี สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
กิจกรรมทำบุญครบรอบ 26 ปี สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2564 ณ พาทิโอ บูทิค เฮ้าส์ (Patio Boutique House)

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์