อบรมหลักสูตร “รากฐานการบริหารอาคารชุด” อบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom ให้กับบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัด อบรมหลักสูตร 

“รากฐานการบริหารอาคารชุด” อบรมออนไลน์ผ่านทาง zoom 

ให้กับบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

โดย คุณสามภพ บุนนาค (นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย)

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 -16.30 น.