บรรยากาศการอบรมรากฐานการบริหารอาคารชุดครั้งที่ 2/2562 หลักสูตรย่อยที่ 2

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “รากฐานการบริหารอาคารชุด ครั้งที่ 2/2562” หลักสูตรย่อยที่ 2 บรรยายโดย คุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ อดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน 2-3 ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ