บรรยากาศการอบรมนอกสถานที่บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ทางสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้มีการอบรมนอกสถานที่ที่ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “กฎหมายงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด” โดยมีคุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายนิติบุคคลอาคารชุด” และคุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ อดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” ณ อาคาร Ocean Tower 1 ชั้น 21 ห้อง Boot Camp 2