บรรยากาศการประชุมสัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังพลอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังพลอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” ในงาน หน่วยรับรองฯ ภายใต้สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามใน MOU โดยคุณสามภพ บุนนาค ประธานหน่วยรับรอง เป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้อง Magic 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ