บรรยากาศการประชุมหารือแนวทางด้านกฎหมายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. คุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางด้านกฎหมายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสิทธิชัย ปิติสินชูชัย ผอ.กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ คุณกล้า มณีโชติ กรรมการผู้จัดการ/ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ ณ ห้องมักกะสัน ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ