เปิดรับสมัครอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร “รากฐานการบริหารอาคารชุด” ครั้งที่ 2/2562

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร “รากฐานการบริหารอาคารชุด” ครั้งที่ 2/2562 ให้กับบุคลากรในสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน และผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรนี้บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ได้แก่ คุณสามภพ บุนนาค (นายกสมาคมฯ) คุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ (อดีตนายกสมาคมฯ)  โดยจะอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 10 และ 17 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ มีค่าใช้จ่าย 4,000 บาท ตลอดหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการสร้างแนวความคิดและแนวทาง ตอบสนองการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ >> https://forms.gle/fVD65HqHVVyyg7ag8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ติดต่อ คุณสุภานันท์ ชูสุก

โทร 0-2652-9837 หรือ 09-5596-1276
อีเมล contact@pmathai.or.th
Line: @pmathai (อย่าลืม@ข้างหน้านะคะ)