บรรยากาศพิธีรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตราฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 – 18.00 น. ได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตราฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สินให้กับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 และ 2 โดยมีคุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบใบประกาศ ณ ห้องมักกะสัน ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ