บรรยากาศการอบรมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 2/2562 หลักสูตรที่ 3 งานระบบวิศวกรรม

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “ผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 2/2562” หลักสูตรย่อยที่ 3 งานระบบวิศวกรรมอาคารชุด บรรยายโดย คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ กรรมการสมาคมฯ เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน 1 ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ