บรรยากาศการอบรมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 2/2562 หลักสูตรที่ 2 การบัญชี และการประกันภัย

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “ผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 2/2562” หลักสูตรย่อยที่ 2 การบัญชี และการประกันภัย เรื่องการบัญชี บรรยายโดย คุณปทิดา ดำรงนิธิกุล และคุณเยาวลักษณ์ ช่วยหนู เรื่องการประกันภัย บรรยายโดย คุณทัศน์ชัย บัณฑิตกุล เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน 1 ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ