บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการ และที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 4/2562 ขึ้น ณ ห้องมักกะสัน ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ