บรรยากาศงาน “The Future of Property Management ครั้งที่ 3”

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม “The Future of Property Management #3” ตามแนวคิดเทคโนโลยีกับการพักอาศัยอย่างมีความสุข เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ มุมมองเกี่ยวกับวงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งภายในงานมีการเสวนาจากกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ กรรมการนิติบุคคล และผู้มีชื่อเสียงในสังคม (Celebrity) อีกทั้งยังมีบูทแสดงสินค้าจากบริษัทต่าง ๆ ณ ลาน Central Court (หน้าลิฟต์แก้ว) ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.30 น.

ภาพบรรยากาศงานเพิ่มเติมในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 

>> https://drive.google.com/drive/folders/1poarRsufGLsTQcSKxuh-9L47BASvkjnB?usp=sharing

ภาพบรรยากาศงานเพิ่มเติมในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

>> https://drive.google.com/drive/folders/17a6lgjh7fSzT05LsNFtM3yw3W1EJxzWs