บรรยากาศการอบรมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 2/2562 หลักสูตรที่ 1 กฎหมายด้านการบริหารทรัพย์สิน

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “ผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 2/2562” หลักสูตรย่อยที่ 1 กฎหมายด้านการบริหารทรัพย์สิน บรรยายโดย คุณสถิตย์ แก้วก่า และคุณสัญชัย ทิพยโกศัย เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน 1 ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ