บรรยากาศ การสัมมนา หลักสูตร “ยืนหนึ่งบริหารทรัพย์สินแบบมืออาชีพ”

เก็บตกภาพบรรยากาศ การสัมมนา หลักสูตร “ยืนหนึ่งบริหารทรัพย์สินแบบมืออาชีพ” ในหัวข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพธุรกิจ และหัวข้อ เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ คุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย คุณสุรพล มนูญผล อุปนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และคุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า