บรรยากาศการอบรม “ผู้จัดการนิติบุคคล” หลักสูตรย่อยที่ 3 กฎหมายด้านการบริหารทรัพย์สิน

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “ผู้จัดการนิติบุคคล” หลักสูตรย่อยที่ 3 กฎหมายด้านการบริหารทรัพย์สิน บรรยายโดย คุณสามภพ บุนนาค  นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน 1 ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ