เปิดรับสมัครอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร “Building Manager เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” ครั้งที่ 2/2562

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร “Building Manager เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” ครั้งที่ 2/2562 ให้กับผู้ประกอบอาชีพผู้จัดการอาคาร บุคลากรในสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน และผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรนี้ประกอบด้วยหลักสูตรย่อย 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรย่อยกฎหมายด้านการบริหารทรัพย์สิน หลักสูตรย่อยงานระบบวิศวกรรม หลักสูตรย่อยการบัญชีและการประกันภัย และบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ได้แก่ คุณสุรพล มนูญผล (อุปนายก) คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ (กรรมการฝ่ายวิชาการ) คุณสัญชัย ทิพยโกศัย ประกอบอาชีพนักกฏหมายในวงการบริหารทรัพย์สิน คุณปทิดา ดำรงนิธิกุล คุณเยาวลักษณ์ ช่วยหนู ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี โดยจะอบรมในวันที่ 6  20  และ  27 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ (มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาทต่อหลักสูตรย่อย) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการสร้างแนวความคิดและแนวทาง ตอบสนองการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ >> https://forms.gle/zyXpwWQCbGnefrf47

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณสุภานันท์ ชูสุก 

  • โทร 0-2652-9837 หรือ 09-5596-1276
  • อีเมล contact@pmathai.or.th
  • Line: @pmathai (อย่าลืม@ข้างหน้านะคะ)