บรรยากาศงานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการ DBD Service x Startup

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 – 16.30 น. สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการ DBD Service x Startup โดยในงานนี้ คุณสุภานันท์ ชูสุก ผู้จัดการสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนของคุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์