บรรยากาศการอบรม “ผู้จัดการนิติบุคคล” หลักสูตรย่อยที่ 2 งานบริหารบุคลากร

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “ผู้จัดการนิติบุคคล” หลักสูตรย่อยที่ 2 งานบริหารบุคลากร บรรยายโดย คุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล เลขาธิการและเหรัญญิกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน 1 ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ