บรรยากาศการอบรม “ผู้จัดการนิติบุคคล” หลักสูตรย่อยที่ 1 การบัญชี และการประกันภัย

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “ผู้จัดการนิติบุคคล” หลักสูตรย่อยที่ 1 การบัญชี และการประกันภัย บรรยายโดย คุณธนวัฒน์ สินสุกิจ อุปนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ คุณเยาวลักษณ์ ช่วยหนู  คุณปทิดา ดำรงนิธิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน 1 ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ