ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2562

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องรัชดา 6 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์