บรรยากาศพิธีรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตราฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 – 18.00 น. ได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตราฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน โดยมีคุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบใบประกาศ ณ ห้องมักกะสัน ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ