บรรยากาศการอบรม หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการ หลักสูตรที่ 1

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการ ” หลักสูตรย่อยที่ 1 บรรยายโดย คุณชาญ ศิริรัตน์ กรรมการบริหารสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน 1 ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ