บรรยากาศการอบรมรากฐานการบริหารอาคารชุด หลักสูตรย่อยที่ 1

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “รากฐานการบริหารอาคารชุด” หลักสูตรย่อยที่ 1 บรรยายโดย คุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน 1 ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ