บรรยากาศพิธีรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตราฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม…

Continue Reading บรรยากาศพิธีรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตราฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน 2562

บรรยากาศการอบรม หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการ หลักสูตรที่ 2

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลัก…

Continue Reading บรรยากาศการอบรม หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการ หลักสูตรที่ 2

บรรยากาศการอบรม หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการ หลักสูตรที่ 1

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลัก…

Continue Reading บรรยากาศการอบรม หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการ หลักสูตรที่ 1

บรรยากาศการอบรมรากฐานการบริหารอาคารชุด หลักสูตรย่อยที่ 1

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลัก…

Continue Reading บรรยากาศการอบรมรากฐานการบริหารอาคารชุด หลักสูตรย่อยที่ 1