ประกาศ!!! รับสมัครอบรมหลักสูตร “ผู้จัดการนิติบุคคล”

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร “ผู้จัดการนิติบุคคล” ให้กับบุคลากรในสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน และผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรนี้ประกอบด้วยหลักสูตรย่อย 3 หลักสูตร หลักสูตรย่อยที่ 1 การประกันภัย บรรยายโดยคุณธนวัฒน์ สินสุกิจ อุปนายกสมาคมฯ  การบัญชีบรรยายโดยคุณปทิดา ดำรงนิธิกุล และคุณเยาวลักษณ์ ช่วยหนู ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี  หลักสูตรย่อยที่ 2 การบริหารงานบุคลากรบรรยายโดยคุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล เลขาธิการและเหรัญญิกสมาคมฯ  หลักสูตรย่อยที่ 3 กฎหมายการบริหารทรัพย์สิน บรรยายโดยคุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมฯ  โดยจะอบรมในวันที่ 13 , 20  มิถุนายน และ 11 กรกฎาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ (มีค่าใช้จ่ายหลักสูตรย่อยละ 2,000 บาท) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการสร้างแนวความคิดและแนวทาง ตอบสนองการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถใน การปฏิบัติงาน

ลงทะเบียน คลิก https://forms.gle/fsosVRZipEaknVxK6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ติดต่อ คุณสุภานันท์ ชูสุก

  • โทร 0-2652-9837 หรือ 09-5596-1276
  • อีเมล contact@pmathai.or.th
  • Line: @pmathai (อย่าลืม@ข้างหน้านะคะ)