บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่ผ่านมา สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ขึ้น ณ ห้องมักกะสัน ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ ทางสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสำหรับการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา