บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “Building Manager” หลักสูตรย่อยที่ 3 การประกันภัยและการบัญชีเพื่อการบริหารทรัพย์สิน

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “Building Manager ” หลักสูตรย่อยที่ 3/3 หัวข้อ “การประกันภัยและการบัญชีเพื่อการบริหารทรัพย์สิน” บรรยายโดย คุณธนวัฒน์ สินสุกิจ อุปนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน 1 ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ