บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “Building Manager” หลักสูตรย่อยที่ 2 กฎหมายและข้อบังคับสำหรับการบริหารทรัพย์สิน

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “Building Manager ” หลักสูตรย่อยที่ 2/3 หัวข้อ “กฎหมายและข้อบังคับสำหรับการบริหารทรัพย์สิน” บรรยายโดย คุณสุรพล มนูญผล อุปนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และคุณสัญชัย ทิพยโกศัย นักกฎหมายการบริหารทรัพย์สิน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน 1 ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ