บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “Building Manager” หลักสูตรย่อยที่ 1 งานระบบวิศวกรรม

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “Building Manager ” หลักสูตรย่อยที่ 1/3 หัวข้อ “ความรู้ด้านงานระบบวิศวกรรม” บรรยายโดย คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ กรรมการบริหารสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน 1 ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ