เปิดรับสมัครอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร “Building Manager เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ”

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร “Building Manager เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” ให้กับผู้ประกอบอาชีพผู้จัดการอาคาร บุคลากรในสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน และผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรนี้ประกอบด้วยหลักสูตรย่อย 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรย่อยกฎหมายเพื่อการบริหารทรัพย์สิน หลักสูตรย่อยงานระบบวิศวกรรม และหลักสูตรย่อยการบัญชีและการประกันภัย บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ได้แก่ คุณสุรพล มนูญผล (อุปนายก) คุณธนวัฒน์ สินสุกิจ (อุปนายก) คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ (กรรมการฝ่ายวิชาการ) และคุณสัญชัย ทิพยโกศัย ประกอบอาชีพนักกฏหมายในวงการบริหารทรัพย์สิน โดยจะอบรมในวันที่ 14  22  และ  28 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ (มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาทต่อหลักสูตรย่อย) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการสร้างแนวความคิดและแนวทาง ตอบสนองการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/sdjjLRPLyPN7ctqC3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ติดต่อ คุณสุภานันท์ ชูสุก 

  • โทร 0-2652-9837 หรือ 09-5596-1276
  • อีเมล contact@pmathai.or.th
  • Line: @pmathai (อย่าลืม@ข้างหน้านะคะ)