ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1/2562 ขึ้น ณ ห้องมักกะสัน ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ