บรรยากาศการประชุมแนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจ Startup ที่ส่งเสริมการตลาดออนไลน์กับธุรกิจบริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ทางสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้รับเชิญจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจ Startup ที่ส่งเสริมการตลาดออนไลน์กับธุรกิจบริการ ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์