บรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ทางสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และงานสาธารณะ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องการ์เด้นท์ 1 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค