ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 8/2561

เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 8/2561 ขึ้น ณ ห้องมักกะสัน ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ