บรรยายการอบรมรากฐานการบริหารอาคารชุด

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สมาคมฯ ได้จัดอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร “รากฐานการบริหารอาคารชุด” บรรยายโดยคุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ