บรรยากาศพิธีรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตราฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 – 18.00 น. ได้มีพิธีรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตราฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน โดยมีคุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบใบประกาศ ณ โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ