บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “Building Manager #3” เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน และวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ทางสมาคมฯ ได้จัดอบรม “Building Manager 3” เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฎิบัติงานอย่างมืออาชีพขึ้นโดยในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มีคุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล เลขาธิการและเหรัญญิกสมาคมฯ เป็นวิทยากรในการบรรยายในเรื่องกฎหมายและการบัญชี และในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มีคุณธนวัฒน์ สินสุกิจ อุปนายกสมาคมฯ  และคุณสุริยาวุธ กิตติภูวดล กรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องการประกันภัยและงานระบบวิศวกรรม ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ เวลา 09.00 – 16.30 น.