เปิดอบรมเชิงวิชาการ “Building Manager #3” เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

หากสนใจสมัครอบรมคลิกที่นี่ >>>  https://goo.gl/Sx7ZZN