ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 7/2561 (เรียกครั้งที่ 2)

เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 7/2561 (เรียกครั้งที่ 2) ขึ้น ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 8 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 7/2561 (เรียกครั้งที่ 2)