เปิดอบรมเชิงวิชาการ “รากฐานการบริหารอาคารชุด”

หากสนใจสมัครอบรมคลิกที่นี่ >…

Continue Reading เปิดอบรมเชิงวิชาการ “รากฐานการบริหารอาคารชุด”

เปิดอบรมเชิงวิชาการ “Building Manager #3” เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

หากสนใจสมัครอบรมคลิกที่นี่ >…

Continue Reading เปิดอบรมเชิงวิชาการ “Building Manager #3” เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 7/2561 (เรียกครั้งที่ 2)

เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 256…

Continue Reading ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 7/2561 (เรียกครั้งที่ 2)

สมาคมฯ ได้รับการตรวจประเมินหน่วยรับรองฯ โดยคณะผู้ตรวจจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2…

Continue Reading สมาคมฯ ได้รับการตรวจประเมินหน่วยรับรองฯ โดยคณะผู้ตรวจจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)