ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ที่เข้าสอบเมื่อวันอังคารที่ 4 และวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องรัชดา 4 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์