บรรยากาศการอบรมนอกสถานที่บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน และ วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ทางสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้มีการอบรมนอกสถานที่ที่ บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในหัวข้อ “การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพสำหรับผู้จัดการอาคารชุดยุค 4.0” โดยมีคุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สิน” และคุณธนวัฒน์ สินสุกิจ อุปนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “ความรู้ด้านการประกันภัยและการบัญชีสำหรับผู้จัดการอาคารมืออาชีพ” ณ ห้องสัมมนา ชั้น 10 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2