บรรยากาศการอบรมนอกสถานที่บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน และ …

Continue Reading บรรยากาศการอบรมนอกสถานที่บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด