บรรยากาศงานสัมมนา Stakeholder Engagement

เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานสัมมนา Stakeholder Engagement และหารือกับสถาบันฯ ในการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตราฐานอาชีพ ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม สวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ