บรรยากาศการอบรม หลักสูตร สำหรับผู้จัดการอาคาร หลักสูตรย่อยที่ 3-3

บรรยากาศการอบรม หลักสูตรสำหรับ ผู้จัดการอาคาร หลักสูตรย่อยที่ 3/3 หัวข้อ “กฏหมายและข้อบังคับสำหรับการบริหารทรัพย์สิน” บรรยายโดย คุณสุรพล มนูญผล อุปนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ